Wilt u meer weten over onze diensten? Op deze pagina vindt u hier alles over.

Lees alles eens rustig door of klik hier naast op het onderwerp van uw keuze.

Ga direct naar

Individuele begeleiding
(Migranten & Vluchtelingen)

Is het 1-op-1 begeleiden van een cliënt met een hulpvraag. Dit kan een verscheidenheid aan functionele en gedragsproblemen zijn, die een resultaatgerichte oplossing behoeven.
Bij We Care4People zijn we persoonlijk betrokken bij onze cliënten. Elke cliënt krijgt een eigen hulpverlener waarbij een vertrouwensrelatie tussen cliënt en begeleider als basis dient, want bij We Care4People is ieder client UNIEK. De hulpverlener is als coördinator en aanspreekpunt verantwoordelijk voor de begeleiding van de cliënt en wordt ondersteund vanuit de opgebouwde ervaring binnen onze organisatie.

Samen met de cliënt kijken we naar de mogelijkheden en zoeken we naar mogelijke oplossingen voor de beperkingen die de ziekte, stoornis of aandoening met zich meebrengt. Er wordt met de cliënt gewerkt aan het functioneren binnen de maatschappij en het vergroten van de zelfredzaamheid.

De begeleiding wordt methodisch aangeboden en kan gericht zijn op ondersteuning bij praktische zaken en intensieve begeleiding bij complexe problematieken. De hulpverlening vanuit We Care4People is vraaggericht.

De hulpverlening van We Care4People is gericht op verschillende levensgebieden.

Persoonlijke verzorging

Wij helpen u in uw persoonlijke verzorging, als het even niet of moeilijker gaat. Begeleiden bij douchen, wassen, aan- en uitkleden, maaltijdbegeleiding of boodschappen doen.

U kunt in een situatie komen dat u uzelf niet goed kunt verzorgen. Voor sommigen is dit van korte duur, voor anderen duurt dat langer.

U kunt hierbij denken aan:

Verpleging

24-uurs hulp of verpleegkundige hulp voor een aantal uren per dag.

Met de inzet van onze professionele verpleegkundigen kunt u met een gerust hart thuis verpleegd worden.

Voor 24-uurs hulp of verpleegkundige hulp voor een aantal uren per dag, voor het verzorgen van wonden, het toedienen van medicijnen of andere verpleegkundige handelingen, bent u bij onze vaste medewerkers in goede handen.

Huishoudelijke hulp

Wij ondersteunen u gedeeltelijk of volledig, als u beperkter bent in het voeren van u huishouding.

Wij bieden hulp naar wens, bijvoorbeeld stofzuigen, dweilen en boodschappen doen.

Huishouden is een activiteit die veel aandacht en kennis vraagt. Als het huishouden tijdelijk of langdurig te zwaar wordt, kunnen wij inspringen. Uw vaste huishoudelijke hulp zorgt ervoor dat uw huis schoon en opgeruimd blijft. Wij bieden hulp naar wens, bijvoorbeeld stofzuigen, dweilen en boodschappen doen.

Dagbesteding
(Migranten & Vluchtelingen)

Zijn gericht op de bevordering van de leefgebieden van een cliënt met een functionele en/of psychische beperking. Dagactiviteiten hebben een activerende functie. De dagactiviteiten van We Care4People zijn enerzijds opgezet vanuit een “fun-factor” en anderzijds vanuit de behoefte die onze cliënten hebben om zelfredzaam, met behoud van eigen regie, in de Nederlandse maatschappij te kunnen functioneren. Er zijn diverse dagactiviteiten opgezet die vanuit een creatieve invalshoek een positieve invloed hebben op de geestelijke gesteldheid van onze cliënten.