Wij vertellen u graag alles over onze visie, missie en wat ons onderscheidend maakt van andere zorg organisaties.

Heeft u nog vragen? Neem dan even contact op.

Ga direct naar

Visie

We Care4People is een jong dynamisch en professionele zorg organisatie die een compleet pakket aan zorg biedt voor alle inwoners in haar werk omgeving.

Wij sluiten niets uit en willen alle zorg en diensten bieden waaraan behoefte is. Hierbij is de vraag van de cliënt leidend. Het is onze zorg om u in staat te stellen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen.

Daarnaast regelt We Care4People afstemming tussen benodigde voorzieningen en zorgt voor samenwerking met derden. Juist het persoonlijke contact en de aandacht voor de wensen van de cliënt maakt dat de kwaliteit van de zorg hoog blijft.

Bij ons gaat het om het leveren van zorg aan cliënten, waarin er afspraken gemaakt en vastgelegd worden over de inhoud van de werkzaamheden in een zorgdossier en zorgleefplan.

Missie

Onze naam “We Care4People” past bij onze missie. We Care4people stelt mensen in staat om zo zelfstandig en betekenisvol mogelijk te leven als zij ouder worden, herstellen van een ziekte of leven met een blijvende beperking.

Het is onze missie om u te helpen om zo prettig mogelijk oud te worden. Op uw eigen manier, in uw eigen omgeving en met zoveel mogelijk gebruik van uw eigen mogelijkheden. Wij zijn er voor jong en oud van alle culturen, leeftijden en achtergronden.

Wat onderscheid ons van andere zorg organisatie?

We Care4People is een organisatie met veel ervaring binnen de thuiszorg, waar u wensen als ons cliënt vooropstaan. Onze zorgteams zijn klein en bestaan uit vaste medewerkers en u vast aanspreekpunt op kantoor. Wij staan voor professionaliteit, betrouwbaarheid en medemenselijkheid.

Uw wens is ons uitgangspunt. Ons motto luidt dan ook ieder mens is uniek. We Care4People heeft veel oog voor de cliënt waar andere grote zorg organisaties het zicht verliezen. Wij bieden goede betaalbare en passende zorg voor al onze cliënten. De vraag is leidend en de werkprocessen zijn doelmatig, waarbij we continue kijken waar we kunnen vernieuwen en verbeteren.

Onze kracht zit hem in het feit dat wij ook zorg kunnen bieden aan mensen die de Nederlandse taal niet -of niet goed beheersen. Binnen onze organisatie worden meerdere talen gesproken namelijk: Nederlands, Engels, Turks ,Algemeen beschaafd Arabisch, Syrisch- Arabische.

Wat ons ook uniek maakt, is dat wij ook Syrische vluchtelingen die al in een gesloten gemeenschap leven, makkelijk kunnen bereiken waar andere Zorginstellingen en overheid instanties in falen.

Wij kunnen deze kwetsbare groep zorgbehoevende efficiënter begeleiden, omdat wij onder andere hun normen & waarden cultuur en de taal zeer goed kennen. Integreren en actief bijdragen aan de samenleving lukt het beste als je mentaal gezond bent. Ruim 40 procent van de Syriërs die de afgelopen jaren in Nederland kwamen wonen, kampt met psychische/gezondheid problemen. Wij omarmen elke samenwerking om deze onderschatte probleem op te lossen. Ons doel is om ieder kwetsbare zorgbehoevende de zorg te verlenen waar ze recht op hebben.