Afspraken over de zorg

Voordat we starten met het leveren van zorg, gaan we een zorg- en dienstverleningsovereenkomst met elkaar aan. Deze overeenkomst is het contract waarin we wederzijds afspreken wat we gaan doen.

Bij deze overeenkomst hanteren we algemene voorwaarden. Hierin leggen we onze gezamenlijke afspraken, rechten en plichten vast.