Integratie

Op de dagactiviteiten wordt er door het geven in van informatie, het bieden van activiteiten en het organiseren van bijeenkomsten met instanties gewerkt aan integratie. Zo kan het zijn dat de politie voorlichting komt geven, er een huisarts vertelt hoe de gezondheidszorg geregeld is en de begeleiders uitleg geven over financiële zaken. Er wordt met de cliënten gesproken over alle onderwerpen die te maken hebben met het wonen in een ander land en met de problemen waar zij tegen aan lopen. De brug wordt geslagen tussen de gewoontes en gebruiken uit het land van herkomst en hier in Nederland. Er is vaak sprake van trauma bij de cliënten binnen We Care4People. Door te werken aan een dag structuur en door het aanbieden van activiteiten en door het delen van kennis zijn cliënten in staat deel te nemen aan de maatschappij.

Gezondheid en sociaal welzijn

Er is aandacht voor gezond eten en koken tijdens de dagactiviteiten. Er worden informatieve bijeenkomsten georganiseerd over voeding en ziekten Er wordt onder andere aandacht besteed aan de samenhang van eten en suikerziekte en de gevolgen van overmatig vet eten en overgewicht. Er wordt uitleg gegeven over de gezondheidszorg in Nederland. Hoe loopt een arts bezoek? Hoe is het om in therapie te moeten en hoe is dat in Nederland georganiseerd? Hoe is het in Nederland geregeld met zorg voor het gebit en wat zijn de verschillen met het land van herkomst? Ook is er aandacht voor het sociaal welzijn van de cliënt. Er wordt gesignaleerd hoe de cliënt zich voelt. Wanneer er zorgen zijn wordt er met de verwijzer contact opgenomen of wordt er doorverwezen. In de groep wordt informatie op een veilige manier met elkaar gedeeld. In de groep wordt informatie op een veilige manier met elkaar gedeeld en cliënten kunnen vrij bespreken hoe zij zich voelen.

Taal & Communicatie activiteiten

Zelfredzaamheid van de cliënt is een van de aandachtspunten op de dagbesteding en groepsactiviteiten door middel van het oefenen van situaties aan de hand van rollenspellen. Denk hierbij aan het oefenen van een gesprek bij de dokter of specialist, zodat de cliënt goed en duidelijk zijn of haar klachten kan omschrijven. Een ander voorbeeld is het oefenen van het schrijven van een curriculum vitae en het voeren van een sollicitatiegesprek. Tevens wordt er aandacht besteed aan de Nederlandse cultuur en gewoontes en interculturele communicatie. Hiernaast oefenen we sociale vaardigheden aan de hand van diverse spelvormen, rollenspellen, trainingen, voorlichtingen en groepsgesprekken.

Spel, geheugen & samenwerken

Tijdens de dagbesteding en groepsactiviteiten wordt er door middel van verschillende spelvormen aan de concentratie, het geheugen en de mogelijkheid tot samenwerken gewerkt. Spelen is het verwerven van vaardigheden. Door middel van spelvormen wordt er gewerkt aan de persoonlijke ontwikkeling van de cliënt. Er wordt gewerkt aan de emotionele ontwikkeling doordat de cliënt leert teleurstellingen te verwerken doordat hij steeds weer opnieuw de handeling verricht. Hij of zij ontwikkelt uithoudingsvermogen, is tevreden als een ondernomen actie na een aantal keren proberen lukt. Er wordt gewerkt aan de motorische ontwikkeling door het spelen leert een cliënt snel te reageren op gebeurtenissen, de relatie tussen zien en doen, de oog-hand coördinatie wordt steeds beter. De grove en fijne motoriek ontwikkelt zich verder door het ondernemen van activiteiten in spelvorm. Tevens wordt er gewerkt aan de cognitieve ontwikkeling door het logisch leren denken, leren zich beter concentreren, onthouden van handelingen, het krijgen van een grotere woordenschat en het leren genuanceerder de taal gebruiken. Cliënten leren door spelvormen juist die vaardigheden, die nodig zijn, om onafhankelijk en met eigen verantwoordelijkheidsgevoel nieuwe situaties aan te gaan.

Computer & internetactiviteiten

Er zijn computers beschikbaar voor de cliënten. Onze hulpverleners ondersteunen cliënten bij het gebruik van een computer en internet. Het kunnen gebruiken van een computer en leren omgaan met internet vergroot de zelfredzaam van de cliënt aanzienlijk. Wij geven trainingen en voorlichting over het gebruik van een computer, internet, digi-d en internetbankieren.

Beweging en creativiteit

Uit ervaring blijkt dat beweging voor meer dan alleen lichaamsbeweging goed is. Bij We Care4People worden er daarom activiteiten als beweging, muziek, ontspanning en dans aangeboden, Dansen bijvoorbeeld houdt het lichaam soepel en zorgt voor een goede bloeddoorstroming. Daarnaast maakt dansen het hoofd lekker leeg waardoor lichaamsbewustzijn en concentratievermogen vergroten en er meer energie ontstaat. Het doel is om in contact te komen met je eigen behoeften. Dit door middel van het uit je hoofd komen en in contact met je lichaam komen. Beweging en dans zijn direct gekoppeld aan je psyche, je eigen gevoelens kun je binnen beweging en dans naar voren brengen. Ook worden er tijdens de dagbesteding creatieve groepsactiviteiten georganiseerd. Tekenen en schilderen worden ingezet voor sociale activatie, het stimuleren van de fijne motoriek, het omgaan met emoties en het aanleren van sociale vaardigheden. Tekenen is een natuurlijke manier om dat wat innerlijk leeft en belangrijk is, naar buiten te brengen en te laten zien. De cliënt werkt op een beeldende manier om zijn of haar gevoelens vorm te geven. Doordat men verschillende activiteiten onderneemt, leren cliënten nieuwe vaardigheden en ontdekken ze hun eigen kwaliteiten. Daarnaast leren ze zichzelf beter en/of op een andere manier te uiten. Cliënten worden hierdoor bewust van hun eigen kracht, vaardigheden en gevoel en leren deze in het dagelijks leven in te zetten.