Introduceren E-Health Zorg We Care4People

 

Zoals beloofd kunnen wij met trots  aan jullie bekend maken dat wij beeldzorg gaan introduceren in ons organisatie. Dit is mede mogelijk gemaakt door de RVO en de Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. We Care4People is 1 van de zorginstellingen die subsidie toegekend heeft gekregen om digitale beeldzorg in te zetten als onderdeel van de zorg die wij gaan verlenen. Er waren ruim 1700 aanvragen waarvan 460 aanvragen werden toegekend. We Care4People is  mede door zijn unieke verhaal, positie en werkwijze in de zorg gekozen als 1 van de gelukkigen om beeldzorg onderdeel van zijn organisatie te maken.

Digitaliseren van zorgproces en dossier is 1 van de doelen voor 2020. De huidige situatie heeft ons in die zin een nog hogere mate van urgentie gegeven om digitaliseren en gebruik maken van E-Health te prioriteren als het gaat om in te zetten acties.

De groep cliënten die wij bedienen zijn buiten het feit dat ze wellicht fysiek in de doelgroep kwetsbaar vallen, ook mentaal gezien zeer kwetsbaar. Dit is een groep die normaal goed vaart op sociale contacten onderling , echter deze valt nu weg. Taalbarrière , gemis aan ondersteunend sociaal netwerk geeft een hoog risico op isolatie van deze doelgroep.

We Care4People wil in deze de handreiking doen door deze cliënten te voorzien in hun zorgbehoefte en tevens preventie op sociaal uitvallen door isolement. Dit doen we door inzet van onszelf als medewerker, vanuit beheersen van taal en begrijpen van cultuur kunnen we voor nu ankerpunt zijn in een voor deze mensen toch al kleine wereld.