Eigen risico statushouders/minima vergoeden

Dinsdag 24 maart

Voor onze Syrische (statushouders) cliënten die bij ons onder begeleiding zitten ervaren wij in de praktijk dat die vaak financiële zorgen hebben. Dit zorg ook voor een grote belemmering als wij hun willen doorverwijzen naar psychische hulp dit zorg voor praktische belemmeringen waar door zij vaak afhaken, dit betekent dat hun psychische klachten onbehandeld blijven.
De zorgverzekering vergoed de behandelingen, maar de statushouders moeten wel het eigen risico zelf betalen (minimaal 385 euro). Sommige gemeentes vergoeden de eigen risico voor haar inwoners als die leven van de bijstandsnorm. Helaas vergoed niet elke gemeente dit. We Care4People wil de drempel naar de juiste zorg wegnemen voor haar cliënten.
Investering hierin betaalt zich later terug, doordat voorkomen wordt dat mensen zwaardere en duurdere zorg nodig hebben Na intensieve beraad en overleg met de gehele team van We care4people hebben wij besloten om de eigen risico voor deze groep geheel te vergoeden als organisatie die maatschappelijk betrokken is.

Deze regeling geldt ook voor alle cliënten die leven van een bijstandsnorm. Wij zijn er voor jong en oud van alle culturen, leeftijden en achtergronden.